uw codewoord voor Microsoft-development

/PROFIELEN

Jasper Siegmund

Profiel

Jasper heeft jarenlange ervaring met het ontwikkelen van software op basis van de Microsoft stack. Hij werkt graag aan projecten die gericht zijn op de toekomst en gebruikt daarbij het Microsoft Azure platform als basis. Jasper kenmerkt zich als een gedreven, professionele en enthousiasmerende teamspeler.

Ik werk graag voor grote bedrijven en in uitdagende omgevingen aan projecten die toekomstbepalend zijn. Daarvoor zet ik graag een stapje extra wanneer dat nodig is.

Kennis & kunde

Azure Solutions

Agile / scrum

C# .NET Development

MS SQL

HTML & CSS

Javascript

Ervaring

Solution Architect

 2020 - heden
Achmea

Bij Achmea is Jasper ingezet in een rol als architect om een bijdrage te leveren aan het professionaliseren van de software ontwikkeling in algemene zin. Hieronder vallen onder andere een vernieuwing van het software landschap, advies over de gebruikte architectuur en daarmee ook het opzetten van een geheel nieuwe oplossing. Vanuit zijn persoonlijke motivatie heeft Jasper daarnaast ook een bijdrage geleverd aan o.a. de vaardigheden van de interne collega’s en het sturen en verbeteren van het SAFe agile proces binnen de afdeling.

Met de door Jasper ontwikkelde architectuur heeft de afdeling Schade & Inkomen Particulier binnen Achmea een nieuw pad ingezet voor wat betreft het digitaal afhandelen van schadeclaims. Gerealiseerde doelen zijn een beter te onderhouden en testbare oplossing, een meer schaalbare oplossing en een toegenomen performance van de bestaande teams en mensen.

Azure specialist

 2019 - 2020
Sunweb Group

Jasper maakte deel uit van een nieuw development team binnen de Sunweb Group. Met dit team heeft hij gewerkt aan een tweetal applicaties, ontwikkeld op basis van .NET Core, Angular en diverse Azure componenten.

Daarnaast had dit team de impliciete opdracht om te kijken waar de software ontwikkeling binnen de Sunweb Group naar een hoger niveau getild kon worden. Vanuit die optiek heeft Jasper onder andere presentaties gegeven met als thema efficiënter werken en ‘Documentation as Code’. De eerste stappen t.b.v. een verbeterplan zijn daarmee in gang gezet. De samenwerking met Sunweb kwam helaas vroegtijdig tot een einde als gevolg van de corona-crisis.

Azure Solution Architect

 2018 - 2019
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Voor het Ministerie van Buitenlandse zaken is Jasper ingezet als Microsoft Azure Solution Architect. Binnen deze rol geeft hij technische leiding en ondersteuning aan diverse op Azure gebaseerde projecten binnen het ministerie. Zijn taken bestaan onder andere uit het vormgeven van de Azure strategie, nadenken over governance maar ook het hands-on meewerken aan bijvoorbeeld het maken van ARM-templates in een continuous deployment straat.

Het Ministerie heeft Jasper gevraagd om deel te nemen aan het Cloud Competence Center. Deze groep, bestaande uit architecten van diverse leveranciers en het Ministerie zelf, heeft als taak om de stappen richting de cloud vorm te geven, te begeleiden en ervoor te zorgen dat de verschillende projecten zich in één richting begeven.

Solution Architect

 2016 – 2018
Ministerie van Buitenlandse Zaken

In opdracht van Atos heeft Jasper leiding gegeven aan een DevOps team van 8 personen. Dit team bestond deels uit landed resources uit India, die door Jasper zijn begeleid en opgeleid. Dit multifunctionele team is verantwoordelijk voor doorontwikkeling en ondersteuning van diverse applicaties binnen het ministerie.

Gezien de vertrouwelijke aard van de software stond veiligheid binnen deze opdracht centraal. Jasper heeft in zijn rol bijgedragen aan de opzet van een betere application lifecycle management opzet waarin security is opgenomen als een vereiste. Ook heeft Jasper een aanzienlijke bijdrage geleverd aan het werken op een agile manier binnen het ministerie, iets wat daar nog niet vanzelfsprekend was.

Bij mStack combineren we graag het nuttige met het aangename.

^
OK
Wij gebruiken cookies van o.a. Microsoft en Google voor een juiste werking van deze site. Privacy verklaring