uw codewoord voor Microsoft-development

/PROFIELEN

Stef Heyenrath

Profiel

Stef begon in 2007 met het schrijven van software voor het Microsoft .NET framework. Daarvoor ontwikkelde hij vooral in UNIX, C en JAVA. In de loop der jaren heeft hij zich ontwikkeld tot een Microsoft specialist met ervaring in:

  • Het ontwikkelen van (backend) applicaties op basis van het .NET framework, .NET Core, NETStandard, Universal Windows Platform, ASP.NET MVC, ASP.NET Web API, Silverlight.
  • Blockchain platform zoals Ethereum Consortium Blockchain.
  • Cloud platforms zoals Azure, Cloud Foundry en AWS.
  • Het ontwikkelen van front-end webapplicaties, gebruik makend van technieken zoals Blazor, Angular.IO, Vue.js, TypeScript, JavaScript, HTML5 en CSS.
  • Visual Studio Team Services (VSTS Online) en Git(Hub) en SubVersion.

Met passie schrijven van kwalitatief en gestructureerde software in een scrum team in technisch uitdagende projecten.

Kennis & kunde

Microsoft Azure

.NET Core / ASP.NET MVC / Web API / REST / WCF / Blazor

UnitTesting (MSTest, NUnit, XUnit)

Agile / SCRUM / SAFe

TypeScript / Angular / Vue.js

Ervaring

Lead Developer

 Mei 2019 - Heden
BDO Nederland - Eindhoven

Binnen het scrum team Compliance worden verschillende applicaties onderhouden. Waaronder de Rapportage Monitor; dit is een web-applicatie waarmee accountants de mogelijkheid hebben om rekeningen op één uniforme manier te mappen op de financiële structuur die binnen BDO gehanteerd wordt. Hierna is het mogelijk om automatisch jaarrekeningen en publicatiestukken te genereren als PDF en XBRL en deze te versturen naar o.a. de KvK en verschillende banken.

Een andere applicatie is de Klanthub, dit is een JavaScript en React frontend die gebruik maakt van verschillende microservices die in Kubernetes in Azure draaien. Met deze applicatie wordt klant specifieke data ontsloten. Uitdagingen hier waren het correct opzetten van de microservices en het gebruik van MSAL authenticatie met GraphQL.

De rol van Stef in dit scrum team was lead developer en hield in het ophalen en beschrijven van de requirements en het ontwerpen en ontwikkelen van de functionaliteit. Tevens het coachen van andere ontwikkelaars binnen het team.

Verder nog binnen dit team automatische testen opgezet, o.a. UI testen i.c.m. Selenium.

Developer

 Feb 2019 - Mei 2019
Mercedes CAC - Maastricht

Bij Mercedes CAC worden gegevens over de vloot, vrachtauto’s en contactpersonen uitgewisseld over een bestaande Message Queue. Deze is vervangen door de Azure Cloud oplossing: Azure Service Bus. Er zijn twee nieuwe applicaties ontworpen en gebouwd: een Windows Service voor het luisteren naar de Queue, en een WebAPI die berichten naar de Queue kan sturen. De tweede opdracht was het uitbreiden van een bestaande applicatie die informatie aan de klant laat zien over de status van de pechmelding. Dit is een frontend in Vue.js en een backend WebAPI in C#.

Stef was verantwoordelijk voor het ontwerp en implementatie van de nieuwe en applicaties. Hij heeft de best practices en coding guidelines op gebied van frontend en backend ontwikkeling gebruikt en geïntroduceerd binnen de .NET development afdeling. Door het maken van designs, documentatie, coding-guidelines en het invoeren van unit testen is de kwaliteit van de code en het proces verbeterd. Tevens zijn beide applicaties opgenomen in de CI/CD build-straat door middel van TeamCity en Octopus Deploy.

LeadDeveloper / Solution Architect / ScrumMaster

 2017 - 2018
APG Loyalis - Heerlen

Loyalis is een onderdeel van APG dat o.a. arbeidsongeschiktheids- en nabestaandenverzekeringen verzorgt voor klanten. Binnen een agile scrum / DevOps team worden de Loyalis website en de bestaande mijn-omgeving voor klanten onderhouden. Tevens is er een nieuw werknemersportaal ontwikkeld waar klanten makkelijker self-service kunnen doen zoals het wijzigen van gegevens. Het nieuwe werknemersportaal bestaat uit een Angular frontend een C# WebAPI als backend. De backend sluit aan op de verschillende eind-systemen van Loyalis, APG en cloud providers waar klant en polis informatie opgeslagen is. De connectie naar deze systemen gaat via een Mulesoft ESB. Voor de inhoud van de teksten en labels wordt het CMS Tridion gebruikt. Voor authenticatie en autorisatie is een koppeling gebouwd met een IDAAS provider (Onegini).

Stef was verantwoordelijk voor het ontwerp van dit nieuwe werknemersportaal. Hij heeft de best practices en coding guidelines op gebied van frontend en backend ontwikkeling gebruikt. Door het introduceren van duidelijke designs, documentatie en het invoeren van unit testen heeft hij ervoor gezorgd dat de kwaliteit van de kennis en code gewaarborgd blijft. Naast zijn rol als softwarearchitect heeft hij ook het team kunnen ondersteunen met het verder implementeren van Agile werken en de DevOps aanpak door bijvoorbeeld het uitbreiden van de CI/CD straat door integratie van XLDeploy.

Senior Software Engineer / LeadDeveloper / ScrumMaster

 2014 - 2017
Philips - High Tech Campus - Eindhoven

Binnen de afdeling Health Suite Digital Platform - Device Cloud van Philips ontwikkeld een Team van specialisten een cloud-platform voor uitwisseling van informatie met consumenten en medische apparaten. Voorbeelden van apparaten zijn: Tv’s, Hue-Bridge en medische apparatuur zoals bloeddruk- en glucosemeters. Doordat het aantal aangesloten apparaten explosief groeit en er een steeds grotere diversiteit van apparaten ontstond die gebruik maakten van dit platform, ontstond de behoefte aan nieuwe features (functionaliteiten) binnen het bestaande platform. Bij al deze nieuwe features waren schaalbaarheid, performance, stabiliteit, onderhoudbaarheid en security van groot belang zijn.

Stef was verantwoordelijk voor het ontwerpen, documenteren, implementeren van nieuwe features en het naar productie brengen via de OTAP-straat (ontwikkel-, test-, acceptatie- productieomgeving) binnen een Scrum/Agile werkomgeving. Naast zijn rol als softwareontwikkelaar heeft hij ook de rol van tech lead en Scrum master vervuld.

Software Engineer

 2010 - 2014
APG Loyalis - Heerlen

Philips gebruikt de webapplicatie WDCI (Workforce Data Collection & Integration) voor het beheren van allocaties op interne payroll werknemers. Deze applicatie beschikte over een groot aantal interfaces (import- en export) voor andere systemen. Deze interfaces liepen via verschillende bronnen zoals XML en CSV door middel van SSIS.

Voor dit project had Stef de rol van lead developer en was in deze rol ook verantwoordelijk voor het aansturen van een team ontwikkelaars in India. Als lead developer was hij daarnaast verantwoordelijk voor het maken van de ontwerpen, de implementatie, unit-testen en installatie van de gehele applicatie.

Software Engineer

 1999 - 2010
APG Loyalis - Heerlen

In deze periode heeft Stef als software ontwikkelaar gewerkt bij verschillende klanten (Open Universiteit / TENCompetence, Libridis Scholtens, DAF, Boston Scientific, ENCI, TNT. Hij heeft ervaring opgedaan als ontwikkelaar met een grote diversiteit van Technologieën. Bij deze klanten bestonden zijn werkzaamheden uit het ontwerpen van de applicaties, het bouwen en testen van de software, in productie brengen van de software, ondersteuning geven aan gebruikers, coaching van nieuwe medewerkers. Een kleine opsomming van deze projecten staat hieronder:

  • Realisatie patiënten beheersysteem, hiervoor werd gebruik gemaakt van SharePoint webparts en Silverlight.
  • Ontwerp en realisatie van een systeem waarin leerplannen en competenties kunnen worden vastgelegd en beheerd.
  • Ontwerpen, realisatie en testen van de applicatie BoekenDNA die de klant de mogelijkheid gaf om op een betere manier de in- en verkoop van boeken uit te voeren, en informatie gaf over deze processen aan het management.
  • Realisatie van een Calculator welke klanten van DAF de mogelijkheid gaf om onderhoudskosten van vrachtwagens te berekenen via een webapplicatie.
  • Ontwikkeling van diverse services voor diverse telecomproviders (RingBackTones, SS7oIP common component, MMSC Multimedia Store en Email).

Bij mStack combineren we graag het nuttige met het aangename.

^
OK
Wij gebruiken cookies van o.a. Microsoft en Google voor een juiste werking van deze site. Privacy verklaring